Samen de wereld ontdekken bij de Peutergroep

Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil gaan ontdekken. Op de peuteropvang kan dat. Uw kind mag hier op vaste dagen een ochtend komen spelen. Zo went uw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Wij bereiden uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor de overgang gemakkelijker wordt.

Waarom is peuteropvang zo belangrijk?

  • Uw kind speelt, ontdekt en leert met leeftijdsgenootjes uit de buurt.
  • Uw kind maakt kennis met woorden, cijfers, kleuren en vormen.
  • Uw kind doet mee aan leuke activiteiten zoals zingen, knutselen en voorlezen.
  • Uw kind krijgt ruime aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling.
  • Uw kind bereidt zich spelenderwijs voor op de basisschool.

Tweetaligheid

Onze peuteropvang locaties zijn tweetalig. We geven structureel aandacht aan zowel het Fries als het Nederlands. Dat biedt namelijk veel voordelen voor de verdere taalontwikkeling van kinderen. Wist u bijvoorbeeld dat een tweetalig kind later gemakkelijker een derde taal leert en een groter werkgeheugen ontwikkelt? In ons pedagogisch werkplan leest u meer over de uitvoering hiervan. Voor meer informatie over de tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen kunt u terecht op de website van taalgroeimeter. 
Voor meer informatie over meertaligheid zie op de site van het SFBO.

VVE

Peutergroep de Telle is een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) locatie. VVE wordt aangeboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar, in peuteropvang en kinderdagverblijven. Met behulp van spel en activiteiten worden de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen bewust gestimuleerd. Met deze manier van educatie wordt voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling.

Door op de peuteropvang bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een betere start op de basisschool wordt de kans op een goede schoolloopbaan vergroot.

Heeft uw kind via het consultatie bureau een VVE indicatie ontvangen dan kunt u bij ons terecht. Uw kind komt drie ochtenden bij ons spelen om zo optimaal gestimuleerd te worden.

PUK en KO

Puk-WijnjewoudeBij peutergroep de Telle wordt gewerkt met het programma Puk & Ko. Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat.

Puk & Ko wordt gebruikt op veel peutergroepen. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is het niet alleen geschikt voor peuters met een taalachterstand, maar krijgen ook taalvaardige peuters voldoende uitdaging. Met Puk & Ko wordt gewerkt aan de hand van een thema, dat telkens ongeveer 6 weken duurt. De diverse thema’s met bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten voor iedere dag, stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen.

Deze thema’s en activiteiten worden meegenomen in het dagritme, de activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid. Puk & Ko leert de peuters zo nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Op deze manier wordt er een stevige basis voor het basisonderwijs gelegd.